Brigády vo Viedni 2011

Práca v Rakúsku opatrovanie

Prácu opatrovateľky bolo možné v Rakúsku až do konca roka 2007, na rozdiel od ostatných pracovných pozícií, vykonávať bez pracovného povolenia. Po 1.1.2008 sa to však zmenilo, a všetky opatrovateľky vykonávajúce 24 hodinovú starostlivosť si museli zriadiť na opatrovanie živnosť. Táto situácia sa nezmenila ani po 1.máji 2011.

Preto ak ste sa rozhodli pre prácu opatrovateľky v Rakúsku, čaká vás návšteva príslušného finančného úradu (podľa miesta bydliska opatrovanej osoby) a tiež návšteva sociálnej poisťovne.

Po vybavení živnosti musíte potom uzatvoriť s opatrovanou osobou takzvanú opatrovateľskú zmluvu.

Pokiaľ sa chcete vyhnúť zdĺhavým vybavovačkám na úradoch a starostiam pri hľadaní osoby na opatrovanie, máte možnosť využiť služby sprostredkovateľských agentúr. Je síce pravda, že za služby takejto agentúry sa platí, ale určite sa vám to vráti v tom, že sa vyhnete behaniu po úradoch a ešte vám aj zabezpečia osobu, ktorú budete opatrovať.

Agentúry zväčša zabezpečujú aj striedanie dvoch opatrovateliek pri jednej opatrovanej osobe v dvojtýždňových intervaloch. Počas týchto dvoch týždňov sa opatrovateľka 24 hodín denne stará o opatrovanú osobu a zabezpečuje chod domácnosti vrátane varenia, upratovania, prania a nakupovania.

Podľa zdravotného stavu a mobility opatrovanej osoby zabezpečuje taktiež pomoc pri obliekaní, pri vykonávaní hygieny, chodí s ňou na prechádzky a robí jej spoločnosť. Nakoľko pri každodennej starostlivosti je dôležitá komunikácia s opatrovanou osobou a jej príbuznými, je pre túto prácu potrebná znalosť nemeckého jazyka minimálne na komunikačnej úrovni.


Tento záznam bol zaslaný Opatrovanie v Rakúsku a označený , . Záložka je tu.

Komentáre sú uzavreté.