Brigády vo Viedni 2011

Práca v Nemecku

Nemecko podobne ako Rakúsko sa stalo poslednou krajinou EÚ, ktorá otvorila svoj pracovný trh pre občanov krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie v roku 2004. Slovenskí občania sa tak od mája tohto roka môžu v Nemecku legálne zamestnať bez pracovného povolenia.

Ponuka pracovných pozícií je v Nemecku veľmi široká. Slováci sa môžu uchádzať o kvalifikovanú prácu, ale aj o rôzne sezónne práce, či brigády.
Pri záujme o kvalifikovanú prácu si treba uvedomiť, že na jej získanie budete okrem vzdelania a praxe v danej oblasti potrebovať aj veľmi dobrú znalosť nemeckého jazyka, a referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov.

Všetky doklady ako maturitné vysvedčenie, alebo vysokoškolský diplom, musia byť úradne preložené do nemeckého jazyka a notársky overené.

Naopak pri záujme o sezónnu brigádu, alebo pracovnú pozíciu v sklade, či vo výrobe, sú požadované zväčša len základné znalosti nemeckého jazyka a spravidla sa nevyžaduje zvláštne vzdelanie. Najčastejšie sa jedná o prácu v cestovnom ruchu, stavebníctve, lese, alebo v poľnohospodárstve. V poľnohospodárstve je najväčší dopyt po pracovníkoch na zber ovocia a zeleniny.

Uplatnenie na nemeckom pracovnom trhu nájdu aj vysokoškoláci, ktorí si chcú počas prázdnin zarobiť a súčasne sa zdokonaliť v nemeckom jazyku, prípadne získať skúsenosti a kontakty pre svoj budúci profesijný rast.


Tento záznam bol zaslaný Zahraničná práca a označený , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.